Co bylo základem?

Už od pravěku museli obyvatelé naší vlasti vystačit s tím, co jim tato země poskytla. A to nejen co se týká potravy, obživy, ale všechny prostředky, potřeby k životu, nářadí, vše si museli vyrobit z dostupných surovin. Jen v tuzemsku nedostupné zboží bylo předmětem směnného obchodu již v pravěku. Svědčí o tom tradiční obchodní stezky, jejichž trasy často i dnes kopírují dálnice, nebo mezinárodní silnice první třídy.

Tradiční zemědělství

Samozřejmým základem pro naše předky byly volně dostupné přírodní zdroje. To znamená zejména dřevo z lesů, volně rostoucí rostliny, nerosty, které bylo možno těžit z povrchových nalezišť, později i z ložisek z větších hloubek, dobývaná cílenou důlní činností. Se vznikem zemědělství to byly zejména obiloviny pro potravu a len a konopná vlákna pro textilní výrobu a výrobu provazů a lan, použitelnějších snáze, než do té doby používané lýkové houžve.